נוף = מָּאנְּדָּרָּא

קטגוריה: שונות | מילה דומה - בשפה התורכיתמ

חלק דיבר: שע | ניב: אורמיה

הטיות, מינים וזמנים -

רבים/ות: מָּאנְּדָּארֶּה


הערות, תוספות ודוגמאות (למילה זו בלבד!)

   +  לחצו להוסיף הערתכם

ההודעות, מהחדשה לישנה:

מידע

התווסף על ידי גבריאל באגר
בתאריך 13/03/2010

מידע הערך "נוף" בויקימילון