הֵעִיר משֵׁנָה = מְּרְּשְׁלֶּה

קטגוריה: שונות

חלק דיבר: פ | ניב: אורמיה / נאר'אדא

הטיות, מינים וזמנים -

אני / עבר: מְּרְּשְּׁלִּי
אני / הווה: מָּרּוֹשְּׁלֶן
אני / עתיד: מָּרְּשֶּׁן
אנחנו / עבר: מְּרְּשְּׁלָּאן
אנחנו / הווה: מָּרּוֹשְּלֶּך
אנחנו / עתיד: מָּרְּשֶּׁך
אתה / עבר: מְּרְּשְּלּוֹך
אתה / הווה: מָּרּוֹשְּׁלֶּטּ
אתה / עתיד: מָּרְּשֶּׁת
אתם / עבר: מְּרְּשְּׁלְּכוּן
אתם / הווה: מָּרּוֹשְּׁלֶּטּוּן
אתם / עתיד: מָּרְּשֶּׁטּוּן
את / עבר: מְּרְּשְּלָּאך
את / הווה: מָּרְּשֶּׁטּוּן
את / עתיד: מָּרְּשָּׁאט
אתן / עבר: כמו אתם/ עבר
אתן / הווה: כמו אתם /הווה
אתן / עתיד: כמו אתם/ עתיד
הוא / הווה: מְּרּוֹשְּׁלֶּה
הוא / עתיד: מָּ-רְּשְּׁ
הם / עבר: מְּרְּשְּׁלּוּ
הם / הווה: מָּרּושְּׁלוּ
הם / עתיד: מָּרְּשִּׁי
היא / עבר: מְּרְּשְּׁלָּא
היא / הווה: מָּרּוֹשְּׁלָּא
היא / עתיד: מָּרְּשָּׁא
הן / עבר: כמו הם /עבר
הן / הווה: כמו הם / הווה
הן / עתיד: כמו הם/ עתיד


הערות, תוספות ודוגמאות (למילה זו בלבד!)

   +  לחצו להוסיף הערתכם

ההודעות, מהחדשה לישנה:

מידע

התווסף על ידי גבריאל באגר
בתאריך 22/03/2010

מידע הערך "הֵעִיר משֵׁנָה" בויקימילון