חנוכיה = הָנוּכָּא

קטגוריה: חפצים / דת

חלק דיבר: שע | ניב: אורמיה

הטיות, מינים וזמנים -

מין: נקבה
רבים/ות: הָנוּכֵּה

יחיד / שלי: הָנוּכְּתִי
יחיד / שלנו: הָנוּכְּתָן
יחיד / שלך: הָנוּכְּתוך
יחיד / שלכם: הָנוּכְּתְכוּן
יחיד / שלך(נ): הָנוּכְּתָך
יחיד / שלכן: הָנוּכְּתְכוּן
יחיד / שלו: הָנוּכְּתֶו
יחיד / שלהם: הָנוּכְּתוּ
יחיד / שלה: הָנוּכְּתָו
יחיד / שלהן: הָנוּכְּתוּ
רבים / שלי: הָנוּכֶּיִי
רבים / שלנו: הָנוּכֶּיָן
רבים / שלך: הָנוּכֶּיוך
רבים / שלכם: הָנוּכֶּיְכוּן
רבים / שלך(נ): הָנוּכֶּיָך
רבים / שלכן: כמו רבים / שלכם
רבים / שלו: הָנוּכֶּיֵו
רבים / שלהם: הָנוּכֶּיוּ
רבים / שלה: הָנוּכֶּיָו
רבים / שלהן: כמו רבים / שלהם


הערות, תוספות ודוגמאות (למילה זו בלבד!)

   +  לחצו להוסיף הערתכם

ההודעות, מהחדשה לישנה:

מידע

התווסף על ידי גבריאל באגר
בתאריך 12/03/2010

מידע הערך "חנוכיה" בויקימילון