בִּיאָה = אִידָיַא

קטגוריה: תנועה

חלק דיבר: פ | ניב: נָארָ'אדָה

הטיות, מינים וזמנים -

אני / עבר: אְדְיֶלִי
אני / הווה: אִדָיְלֵן
אני / עתיד: גְדֶן
אנחנו / עבר: אְדְיֶלַן
אנחנו / הווה: אִידָיְלֵך
אנחנו / עתיד: גְדֵך
אתה / עבר: אְדְיֶלוך
אתה / הווה: אִידָיְלֵת
אתה / עתיד: גְדֵת
אתם / עבר: אְדְיֶלְכוּן
אתם / הווה: אִידָיְלֵתוּן
אתם / עתיד: גְדֶתוּן
את / עבר: אְדְיֶלַך
את / הווה: אִדָיְלַת
את / עתיד: גְדְיָת
אתן / עבר: אְדְיֶלַך
אתן / הווה: כמו אתם/ הווה
אתן / עתיד: כמו אתם/ עתיד
הוא / הווה: אְדְיֶלֵה
הוא / עתיד: גְדֵי
הם / עבר: אְדְיֶלוּ
הם / הווה: אִדָיְלוּ
הם / עתיד: גְדֵנִי
היא / עבר: אְדְיֶלַה
היא / הווה: אִידָיְלַה
היא / עתיד: גְדְיָה
הן / עבר: כמו הם /עבר
הן / הווה: כמו הם / הווה
הן / עתיד: כמו הם /עתיד


הערות, תוספות ודוגמאות (למילה זו בלבד!)

   +  לחצו להוסיף הערתכם

ההודעות, מהחדשה לישנה:

מידע

התווסף על ידי גבריאל באגר
בתאריך 18/05/2010

מידע הערך "בִּיאָה" בויקימילון