מָרַט = נְצְּ'לֶּה

קטגוריה: אלימות

חלק דיבר: פ | ניב: אורמיה

הטיות, מינים וזמנים -

אני / עבר: נְצְּ'לִּי
אני / הווה: נָצּ'ולֶּן
אני / עתיד: נָצְּלֶן
אנחנו / עבר: נְצְּלָּן
אנחנו / הווה: נָצּ'ולֶּיך
אנחנו / עתיד: נָצְּ'לֶּך
אתה / עבר: נְצְּלּוך
אתה / הווה: נָצּ'ולֶּת
אתה / עתיד: נָצְּ'לֶּת
אתם / עבר: נְצְּ'לְּכוּן
אתם / הווה: נָצּ'ולֶּיתוּן
אתם / עתיד: נָצְּ'לֶּיתּוּן
את / עבר: נְצְּ'לָּך
את / הווה: נָצּ'ולָּת
את / עתיד: נָצְּ'לָּת
אתן / עבר: נְצְּ'לְּכוּן


הערות, תוספות ודוגמאות (למילה זו בלבד!)

   +  לחצו להוסיף הערתכם

ההודעות, מהחדשה לישנה:

מידע

התווסף על ידי גבריאל באגר
בתאריך 24/03/2010

מידע הערך "מָרַט" בויקימילון