רֵיחַ = רֵיחַא / רֵּיכַא

קטגוריה: טבע וסביבה | מילה דומה - בשפה העברית / ערבית

חלק דיבר: שע | ניב: (אורמיה רֵּיחַ'א / רֵּיכַא) / ( נאר'אדא רִּיחַ'א / רִּיכַא)

הטיות, מינים וזמנים -

מין: זכר
המילה מיודעת: רֶּיחָ'אכֶּה
סמיכות: רֶי-חְ'ת
רבים/ות: רֵּיחַ'א / רֵיכַא

יחיד / שלי: רֵּחִ'י / רֵּיכִי
יחיד / שלנו: רֵּיחַ'ן / רֵיכַן
יחיד / שלך: רֵּח'וךְ / רֵיכוֹךְ
יחיד / שלכם: רֵיחְ'כוּן / רֵּיכְכוּן
יחיד / שלך(נ): רֵּיחַ'ךְ / רֵיכַךְ
יחיד / שלכן: כמו יחיד / שלכם
יחיד / שלו: רֵּיחֵ'יוְּ / רֵיכֵיוְּ
יחיד / שלהם: רֵּיח'וּ / רֵיכוּ
יחיד / שלה: רֵיחַ'וְּ / רֵּיכַוְּ
יחיד / שלהן: כמו יחיד / שלהם


הערות, תוספות ודוגמאות (למילה זו בלבד!)

   +  לחצו להוסיף הערתכם

ההודעות, מהחדשה לישנה:

מידע

התווסף על ידי גבריאל באגר
בתאריך 28/06/2010

מידע הערך "רֵיחַ" בויקימילון