אָסַף = קְּרְּפְּשְּׁלֵּה

קטגוריה: פעולות

חלק דיבר: פ | ניב: נָארָ'אדָה

הטיות, מינים וזמנים -

אני / עבר: קְּרְּפְּשְּלִּי
אני / הווה: קְּרְּפּושְּׁלֵּן
אני / עתיד: קָּרְּפְּשֵּן
אנחנו / עבר: קְּרְּפְּשְּׁלָּן
אנחנו / הווה: קָּרְּפּושְּׁלֵּך
אנחנו / עתיד: קָּרפְּשֵּׁך
אתה / עבר: קְּרְּפְּשְּׁלּוך
אתה / הווה: קָּרְּפּושְּׁלֵּת
אתה / עתיד: קָּרְּפְּשֵּׁת
אתם / עבר: קְּרְּפְּשְּׁלְּכוּן
אתם / הווה: קָּרְּפּושְּׁלֵּתוּן
אתם / עתיד: קָּרְּפְּשֵּׁתוּן
את / עבר: קְּרְּפְּשְּׁלָּך
את / הווה: קָּרְּפּושְּׁלָּת
את / עתיד: קָּרְּפְּשָּׁת
אתן / עבר: כמו אתם/ עבר
אתן / הווה: כמו אתם/ הווה
אתן / עתיד: כמו אתם/ עתיד
הוא / הווה: קְּרְּפְּשְּׁלֵּה
הוא / עתיד: קָּרְּפְּשּׁ
הם / עבר: קְּרְּפְּשְּׁלּוּ
הם / הווה: קָּרְּפּושְּׁלּוּ
הם / עתיד: קָּרְּפְּשִּׁי
היא / עבר: קְּרְּפְּשְּׁלָּה
היא / הווה: קָּרְּפּושְּׁלָּה
היא / עתיד: קָּרְּפְּשָּׁה
הן / עבר: כמו הם /עבר
הן / הווה: כמו הם / הווה
הן / עתיד: כמו הם /עתיד


הערות, תוספות ודוגמאות (למילה זו בלבד!)

   +  לחצו להוסיף הערתכם

ההודעות, מהחדשה לישנה:

* 04.10.2011  העורך כתב/ה: אָסְפָה = קְּרְּ- פְּשְּלָּא
* 22.09.2011  העורך כתב/ה: אָסַף / לִקֵּט = קְּרְּ-פְּשְּׁלֶּה - לשון רבים = קְּרְּ-פְּשְּׁלּוּ
מידע

התווסף על ידי גבריאל באגר
בתאריך 23/05/2010

מידע הערך "אָסַף" בויקימילון