מוּל = בָּרָּמְּבָּארְּ

קטגוריה: כיוונים

חלק דיבר: שע | ניב: נאר'אדא

הטיות, מינים וזמנים -

מין: זכר
סמיכות: בָּרָּמְּבָּ-רְּתְּ
רבים/ות: בָּרָּמְּבָּארְּ

יחיד / שלי: בָּרָּמְּבָּארִּי
יחיד / שלנו: בָּרָּמְּבָּארָּן
יחיד / שלך: בָּרָּמְּבָּארּוֹךְ
יחיד / שלכם: בָּרָּמְּבָּארְּכוּן
יחיד / שלך(נ): בָּרָּמְּבָּארָּךְ
יחיד / שלכן: כמו יחיד / שלכם
יחיד / שלו: בָּרָּמְּבָּארֶּוְּ
יחיד / שלהם: בָּרָּמְּבָּארּוּ
יחיד / שלה: בָּרָּמְּבָּארָּוְּ
יחיד / שלהן: כמו יחיד / שלהם


הערות, תוספות ודוגמאות (למילה זו בלבד!)

   +  לחצו להוסיף הערתכם

ההודעות, מהחדשה לישנה:

מידע

התווסף על ידי גבריאל באגר
בתאריך 09/09/2010

מידע הערך "מוּל" בויקימילון