בָּא = אְדְיֶלֶה

קטגוריה: תנועה

חלק דיבר: פ | ניב: אורמיה / נאר'אדא

הטיות, מינים וזמנים -

אני / עבר: אְּדְּיֶּלִּי
אני / הווה: אִידָיְלֶן (בניב אורמיה ,אִידָּלֶּן)
אני / עתיד: גְדֶן
אנחנו / עבר: אְדְיֶלָן
אנחנו / הווה: אִידָיְלֶךְ
אנחנו / עתיד: גְדֶךְ
אתה / עבר: אְדְיֶלוֹךְ
אתה / הווה: אִידָיְלֶתְ (אִדָּלֶּתְ)
אתה / עתיד: גְדֶתְ
אתם / עבר: אְדְיֶלְכוּן
אתם / הווה: אִידָיְלֶתוּן (אִידָּלֶּתוּן)
אתם / עתיד: גְדֶתוּן
את / עבר: אְדְיֶלָךְ
את / הווה: אִידָיְלָתְ (אִידָּלָּתְ)
את / עתיד: גְדְיָתְ
אתן / עבר: כמו אתם / עבר
אתן / הווה: כמו אתם / הווה
אתן / עתיד: כמו אתם / עתיד
הוא / הווה: אִידָיְלֶה (אִידָּלֶּה)
הוא / עתיד: גְדֶה
הם / עבר: אְדְיֶלוּ
הם / הווה: אִּידָּיְּלוּ
הם / עתיד: גְדֶּנִּי
היא / עבר: אְדְיֶלַה
היא / הווה: אִידָיְלָא
היא / עתיד: גְדְיָא
הן / עבר: כמו הם / עבר
הן / הווה: כמו הם / הווה
הן / עתיד: כמו הם / עתיד


הערות, תוספות ודוגמאות (למילה זו בלבד!)

   +  לחצו להוסיף הערתכם

ההודעות, מהחדשה לישנה:

* 13.10.2011  העורך כתב/ה: יחיד עבר - בַּא = אְדְיֶלֶה - רבים עבר = אְדְיֶלוּ
אני = אְדְיֶלִי -אתה = אְדְיֶלוֹךְ - היא = אְדְיֶלָא
אנחנו = אְדְיֶלָן - אתם = אְדְיֶלְכוּן
מידע

התווסף על ידי גבריאל באגר
בתאריך 18/05/2010

מידע הערך "בָּא" בויקימילון