חֲפָצִים שוֹנִים = פָנְדּוּפֶלֶּה

קטגוריה: חפצים

חלק דיבר: שע | ניב: נָארָ'אדָא

הטיות, מינים וזמנים -

מין: זכר
המילה מיודעת: פָנְּדּוּפֶלָּכֶּה
סמיכות: פָנְּדּוּפֶ-לְּתְּ
רבים/ות: פָנְדּוּפֶלֶּה

יחיד / שלי: פָנְּדּוּפֶלְּתִּי
יחיד / שלנו: פָנְּדּוּפֶלְּתָּאן
יחיד / שלך: פָנְדּוּפֶלְּתּוֹך
יחיד / שלכם: פָנְּדּוּפֶלְּתְּכוּן
יחיד / שלך(נ): פָנְּדּוּפֶלְּתָּך
יחיד / שלכן: כמו יחיד /שלכם
יחיד / שלו: פָנְּדּוּפֶלְּתֶּו
יחיד / שלהם: פָנְּדּוּפֶלְּתּוּ
יחיד / שלה: פָנְּדּוּפֶלְּתָּאו
יחיד / שלהן: כמו יחיד/שלהם
רבים / שלי: פָנְדּוּפֶלִּי
רבים / שלנו: פָנְדּוּפֶלָּן
רבים / שלך: פָנְדּוּפֶלּוך
רבים / שלכם: פָנְדּוּפֶלְּכוּן
רבים / שלך(נ): פּנְדּוּפֶלָּך
רבים / שלכן: כמו רבים / שלכם
רבים / שלו: פָנְדּוּפֶלֶּו
רבים / שלהם: פָנְדּוּפֶלּוּ
רבים / שלה: פָנְדּוּפֶלָּו
רבים / שלהן: כמו רבים / שלהם


הערות, תוספות ודוגמאות (למילה זו בלבד!)

   +  לחצו להוסיף הערתכם

ההודעות, מהחדשה לישנה:

מידע

התווסף על ידי גבריאל באגר
בתאריך 17/05/2010

מידע הערך "חֲפָצִים שוֹנִים" בויקימילון