פֶּצַע = יָּארָּא

קטגוריה: בריאות | מילה דומה - בשפה התורכית

חלק דיבר: שע | ניב: אורמיה / נאר'אדא

הטיות, מינים וזמנים -

מין: נקבה
המילה מיודעת: יָּארָּאכֶּה
סמיכות: יָּא-רְּתְּ
רבים/ות: יָּארֶּה

יחיד / שלי: יָּארִּי
יחיד / שלנו: יָּארָּאן
יחיד / שלך: יָּארּוֹך
יחיד / שלכם: יָּארְּכוּן
יחיד / שלך(נ): יָּארָּאך
יחיד / שלכן: כמו יחיד /שלכם
יחיד / שלו: יָּארֶּו
יחיד / שלהם: יָּארּוּ
יחיד / שלה: יָּארָּאו
יחיד / שלהן: יָּארּוּ
רבים / שלי: יָּארֶּיִי
רבים / שלנו: יָּארֶּיָּאן
רבים / שלך: יָּארֶּיָּאך
רבים / שלכם: יָּארֶּיכוּן
רבים / שלך(נ): יָּארֶּיָּאך
רבים / שלכן: כמו רבים / שלכם
רבים / שלו: יָּארֶּיֶו
רבים / שלהם: יָּארֶּיוּ
רבים / שלה: יָּארֶּיָּאו
רבים / שלהן: כמו רבים / שלהם


הערות, תוספות ודוגמאות (למילה זו בלבד!)

   +  לחצו להוסיף הערתכם

ההודעות, מהחדשה לישנה:

מידע

התווסף על ידי גבריאל באגר
בתאריך 06/07/2010

מידע הערך "פֶּצַע" בויקימילון