יהלום = אָּלְמוס

קטגוריה: תכשיטים

חלק דיבר: שע | ניב: אורמי

הטיות, מינים וזמנים -

רבים/ות: אָלְמּוס

יחיד / שלי: אָלְּמּוסִי
יחיד / שלנו: אָלְּמּוסָן
יחיד / שלך: אָלְּמּוסוך
יחיד / שלכם: אּלְמּוסְכוּן
יחיד / שלך(נ): אּלְמּוסָך
יחיד / שלכן: אָלְּמּוסְכוּן
יחיד / שלו: אָלְּמּוסֵו
יחיד / שלהם: אָלְּמּוסוּ
יחיד / שלה: אָלְּמּוסָו
יחיד / שלהן: כמו יחיד/שלהם
רבים / שלי: כמו יחיד /שלי
רבים / שלנו: כמו יחיד/ שלנו
רבים / שלך: כמו יחיד/ שלך (ז)
רבים / שלכם: כמו יחיד/ שלכם
רבים / שלך(נ): כמו יחיד/ שלך (נ)
רבים / שלכן: כמו יחיד / שלכם
רבים / שלו: כמו יחיד / שלו
רבים / שלהם: כמו יחיד / שלהם
רבים / שלה: כמו יחיד / שלה
רבים / שלהן: כמו יחיד שלהם


הערות, תוספות ודוגמאות (למילה זו בלבד!)

   +  לחצו להוסיף הערתכם

ההודעות, מהחדשה לישנה:

מידע

התווסף על ידי גבריאל באגר
בתאריך 14/03/2010

מידע הערך "יהלום" בויקימילון