סִימָן = נִּישָּׁאן

קטגוריה: שונות | מילה דומה - בשפה התורכית NISAN

חלק דיבר: שע | ניב: אורמיה / נאר'אדא

הטיות, מינים וזמנים -

מין: זכר
המילה מיודעת: נִּישָּׁאנָּכֶּה
סמיכות: נִּישָּׁא-נְּתְּ
רבים/ות: נִּישָּאנֶּה

יחיד / שלי: נִּישָּאנִּי
יחיד / שלנו: נִּישָּׁאנָּן
יחיד / שלך: נִּישָּאנּוֹךְ
יחיד / שלכם: נִּישָּׁאנְּכוּן
יחיד / שלך(נ): נִּישָּׁאנָּךְ
יחיד / שלכן: כמו יחיד / שלכם
יחיד / שלו: נִּישָּׁאנֶּוְּ
יחיד / שלהם: נִּישָּׁאנּוּ
יחיד / שלה: נִּישָּׁאנָּוְּ
יחיד / שלהן: כמו יחיד / שלהם
רבים / שלי: נִּישָּׁאנֶּיִי
רבים / שלנו: נִּישָּׁאנֶּיָּן
רבים / שלך: נִּישָּׁאנֶּיוֹךְ
רבים / שלכם: נִּישָּׁאנֶּיְכוּן
רבים / שלך(נ): נִּישָּׁאנֶּיוֹךְ
רבים / שלכן: כמו רבים / שלכם
רבים / שלו: נִּישָּׁאנֶּיֶוְּ
רבים / שלהם: נִּישָּׁאנֶּיוּ
רבים / שלה: נִּישָּׁאנֶּיָוְּ
רבים / שלהן: כמו רבים / שלהם


הערות, תוספות ודוגמאות (למילה זו בלבד!)

   +  לחצו להוסיף הערתכם

ההודעות, מהחדשה לישנה:

מידע

התווסף על ידי גבריאל באגר
בתאריך 07/09/2010

מידע הערך "סִימָן" בויקימילון