אוֹפַנַּיִם = פָּאסְּ-גְּלְּ

קטגוריה: שונות | מילה דומה - בשפה הלע"ז

חלק דיבר: שע | ניב: נאר'אדא

הטיות, מינים וזמנים -

מין: זכר
המילה מיודעת: פָּאסְּגְּ-לָּכֶּה
סמיכות: פָּאסְּגְּ-לְּתְּ
רבים/ות: פָּאסְּגְּ-לֶּה

יחיד / שלי: פָּאסְּגְּ-לִּי
יחיד / שלנו: פָּאסְּגְּ-לָּן
יחיד / שלך: פָּאסְּגְּ-לּוֹךְ
יחיד / שלכם: פָּאסְּגְּ-לְּכוּן
יחיד / שלך(נ): פָּאסְּגְּ-לָּךְ
יחיד / שלכן: כמו יחיד / שלכם
יחיד / שלו: פָּאסְּגְּ-לֶּוְּ
יחיד / שלהם: פָּאסְּגְּ-לּוּ
יחיד / שלה: פָּאסְּגְּ-לָּוְּ
יחיד / שלהן: כמו יחיד / שלהם
רבים / שלי: פָּאסְּגְּ-לֶּיִי
רבים / שלנו: פָּאסְּגְּ-לֶּיָּן
רבים / שלך: פָּאסְּגְּ-לֶּיּוֹךְ
רבים / שלכם: פָּאסְּגְּ-לֶּיְכוּן
רבים / שלך(נ): פָּאסְּגְּ-לֶּיָּךְ
רבים / שלכן: כמו רבים / שלכם
רבים / שלו: פָּאסְּגְּ-לֶּיֶּוְּ
רבים / שלהם: פָּאסְּגְּ-לֶּיּוּ
רבים / שלה: פָּאסְּגְּ-לֶּיָּוְּ
רבים / שלהן: כמו רבים / שלהם


הערות, תוספות ודוגמאות (למילה זו בלבד!)

   +  לחצו להוסיף הערתכם

ההודעות, מהחדשה לישנה:

מידע

התווסף על ידי גבריאל באגר
בתאריך 04/06/2010

מידע הערך "אוֹפַנַּיִם" בויקימילון