תָּפַר = כְטְּלֶה

קטגוריה: פעולות | מילה דומה - בשפה העברית / ערבית

חלק דיבר: פ | ניב: אורמיה / נאר'אדא

הטיות, מינים וזמנים -

אני / עבר: כְטְּלִּי
אני / הווה: כְיָּאטְּלֶּן (בניב אורמיה , כְיָּאטֶּו)
אני / עתיד: כֶטֶּן
אנחנו / עבר: כְטְּלָּן
אנחנו / הווה: כְיָּאטְּלֶּךְ (כְיָאטֶּךְ)
אנחנו / עתיד: כֶטֶּךְ
אתה / עבר: כְטְּלּוֹךְ
אתה / הווה: כְיָּאטְּלֶּתְּ (כְיָּאטֶּתְּ)
אתה / עתיד: כֶטֶּתְּ
אתם / עבר: כְטְּ-לְּכוּן
אתם / הווה: כְיָּאטְּלֶּתּוּן (כְיָּאטֶּתּוּן)
אתם / עתיד: כֶטֶּתּוּן
את / עבר: כְטְּלָּךְ
את / הווה: כְיָּאטְּלָּתְּ (כְיָּאטָּתְּ)
את / עתיד: כֶטָּתְּ
אתן / עבר: כמו אתם / עבר
אתן / הווה: כמו אתם / הווה
אתן / עתיד: כמו אתם / עתיד
הוא / הווה: כְיָּאטְּלֶּה (כְיָּאטֶּה)
הוא / עתיד: כֶטְּ
הם / עבר: כְטְּלּוּ
הם / הווה: כְּיָּאטְּלּוּ
הם / עתיד: כֶטֶּנֶּי (כֶטִּי)
היא / עבר: כְטְּלָּא
היא / הווה: כְיָּאטְּלָּא
היא / עתיד: כֶטָּא
הן / עבר: כמו הם / עבר
הן / הווה: כמו הם / הווה
הן / עתיד: כמו הם / עתיד


הערות, תוספות ודוגמאות (למילה זו בלבד!)

   +  לחצו להוסיף הערתכם

ההודעות, מהחדשה לישנה:

מידע

התווסף על ידי גבריאל באגר
בתאריך 22/05/2010

מידע הערך "תָּפַר" בויקימילון