גָזַר = קְּסְּלֶּה

קטגוריה: פעולות | מילה דומה - בשפה הערבית

חלק דיבר: פ | ניב: אורמיּה / נאר'אדא

הטיות, מינים וזמנים -

אני / עבר: קְּסְּלִּי
אני / הווה: קְּיָּאסְּלֶּן (בניב אורמיה, קְּיָאסֶּן)
אני / עתיד: קֶּסֶּן
אנחנו / עבר: קְּסְּלָּן
אנחנו / הווה: קְּיָּאסְּלֶּךְ (קְּיָּאסֶּךְ)
אנחנו / עתיד: קֶּסֶּךְ
אתה / עבר: קְּסְּלּוֹךְ
אתה / הווה: קְּיָּאסְּלֶּתְּ (קְּיָּאסֶּתְּ)
אתה / עתיד: קֶּסֶּתְּ
אתם / עבר: קְּסְּ-לְּכוּן
אתם / הווה: קְּיָּאסְּלֶּתּוּן (קְּיָּאסֶּתּוּן)
אתם / עתיד: קֶּסֶּתּוּן
את / עבר: קְּסְּלָּךְ
את / הווה: קְּיָּאסְּלָּתְּ (קְּיָּאסָּתְּ)
את / עתיד: קֶּסָּתְּ
אתן / עבר: כמו אתם / עבר
אתן / הווה: כמו אתם / הווה
אתן / עתיד: כמו אתם / עתיד
הוא / הווה: קְּיָּאסְּלֶּה
הוא / עתיד: קֶּסְּ
הם / עבר: קְּסְּלּוּ
הם / הווה: קְּיָּאסְּלּוּ
הם / עתיד: קֶּסֶּנִּי (קֶּסִּי)
היא / עבר: קְּסְּלָּא
היא / הווה: קְּיָּאסְּלָּא
היא / עתיד: קֶּסָּא
הן / עבר: כמו הם / עבר
הן / הווה: כמו הם / הווה
הן / עתיד: כמו הם / עתיד


הערות, תוספות ודוגמאות (למילה זו בלבד!)

   +  לחצו להוסיף הערתכם

ההודעות, מהחדשה לישנה:

* 29.12.2011  העורך כתב/ה: גָזַר = קְּסְּלֶּה
לשון רבים = קְּסְּלּוּ
אני הווה =( קִּיָּאסֶּן - בניב אורמיה ) (קִּיָּאסְּלֶּן - בניב נָארָ'אדָא) - אתה קִּיָּאסֶּתְּ (א) קִּיָּאסְּלֶּתְּ(נ) את = קִּיָּאסָּתְּ(א) קִּיָאסְּלָּתְּ(נ) הוא = קִּיָּאסֶּה (א) קִּיָּאסְּלֶּה (נ) - אנחנו קִּיָּאסֶּךְ (א) קִּיָּאסְּלֶּךְ (נ) - הם =קִּיָּאסּוּ (א) קִּיָּאסְּלּוּ
אני עבר = קְּסְּלִּי - אתה = קְּסְּלּוֹךְ - את = קְּסְּלָּךְ - הוא = קְּסְּלֶּה - אנחנו = קְּסְּלָּן - הם = קְּסְּלּוּ
אני עתיד - קֶּסֶּן - אתה= קֶּסֶּטְ - את = קֶּסָּטְ - הוא = קֶּסְּ - אנחנו = קֶּסֶּךְ - הם = קֶּסִּי
מידע

התווסף על ידי גבריאל באגר
בתאריך 08/06/2010

מידע הערך "גָזַר" בויקימילון