עָלָה = יְסְּקְּלֶה

קטגוריה: פעולות

חלק דיבר: פ | ניב: אורמיה / נאר'אדא

הטיות, מינים וזמנים -


הערות, תוספות ודוגמאות (למילה זו בלבד!)

   +  לחצו להוסיף הערתכם

ההודעות, מהחדשה לישנה:

* 04.12.2012  טוני אלקנה דאכרה-ברץ barattony [at] yahoo [dot] fr כתב/ה: 1.עילית.עילתא ציון חשוב: לאחר אלפי שנות שבוש של העברית...צריך היום להוכיח כל...פסיק.!!! נראה כיצד האיסלם שבש את העברית ב"מערב-א"...ב "דילמא " ארמית עברית, נראה איך אירופה הנוצרית שבשה את האדם העברי האלהי שנברא בצלם...והמציאה את...האדם העליון...ELITE MAN...שופרא דשופרא...SUPER MAN או יותר נורא...ÜBER MENTSCH האדם העליון הגרמני של שנות ה.30-45 ועם זועות המלחמה.
2.עליתא..מילה מיוחדת במינה...בארמית דפ.334. עליונה.. ILITA..(.אין לי תכנית נקוד) לפי לשן דדן יש לנו :עלה = יסקלה ׁIESQELE קשר לאיטלקית SCALA סולם,מדרגות.רומנית SCARA קשר לצרפתית ESCALIER קשר לאנגלית SCALE
סולם ...מידות,משקל,מאזניים. ציון חשוב:כל המובנים האלהים,עילאים של המילים...מ "על",עליה.
3.סלקא דעתיה ארמית = עולה על דעתו....דבר מדהים שלא מעלים על הדעת שיכול להיות!!
4.SCALE ENG.CONC.DCT.1020.ESCALE.LARS.ETM.274. SCALA ITL.ECHELLE PROVENCE. COREL.EBR SEALA CH=SH
שעלה ... בסולם..הדרגות החברתי.דרגה שבוש צרפתי DEGREקשר ל GRAD.GRADUETE ETC. ב דרגה DARGA רואים GRAD...באמת משהו שיחק במילים העבריות...חשב שלנצח לא ירגישו!!!
4.תרפא לשן דדן עלה. 5.עליה =יסוקה ארמי לשן דדן.קשר יסוק.נסק....המסוק ...נסק וכו".
5.סלקה ארמ.בבל. יסקלה לשן דדן קשר ל:ESCALATE.ESCALADA.ESCALADER מילים ל:טפוס,עליה על הר,סולם,דרגות חברתיות ב אנגלית.רומנית.צרפתית.וכו"ציון: על והמשפחה קרוב ל 7000 מקומות בתורה.

6... מבלי להיות מומחה גדול במחשבים...מצאתי כמה דברים מוזרים ...באירופה...הנוצרית ה"הודו-אירופית INDO.EUROPA LANGUAGES שפות אריות הודו אירופיות...שמהם סולקה ישראל...לאחר ששדדו ממנה את התנך...הפכו אותו...ל BIBLE .אני מעיז... לטעון :
ארמית.כנענית.עברית...ערבית יותר מאוחר..עתק של העברית ושפות התנך...כולם משפחת השפות הים תיכוניות...הים הגדול
ששובש ל... MEDITERANAמדיטרנה הים התיכון.רק בעיה: מדיטרנה = מדי =אמצע =מצע ארמי MEZZO METSO MEŢO MEDI...כולם שבושים של הארמית " מצע "MEZZA.MEŢA ETC., בצרפתית,איטלקית ובו.אז יש לנו בעיה עם אנשי העלית האירופית...שלא יודעים שהעליונות שלהם...משפות התנך והים שבין הארצות...הים הגדול שנתן לעולם את התרבות הגדולה "התורה"...הם"אנשי השם,השמים,ברואי האל מסיני...אינשי דשמיא דאלהא עילאה,אלהא רבא דישראל .ברי.בני מערבא....עם בעיה אדירה...מערבה עברי = מגרב ערבי...קשר...לישראל !!!
MAGRIB.مخرب م خ ر ب M G (AIN.GAIN) R B מערב M ע RB =WEST.MARIV.MARIB.EVENING PRAY AFTER SUNSET.EBR.AS ARB.ARB AS EBR.!!! 3.IN ARAMIT MAARAVA מערבאISRAEL.BNEI MAARAVA SONS OF.ISR.NOTES: IT IS A LITTLE “STRANGE” THAT MAGREB =MAROC=WEST= MAARAV,M עRB =ISRAEL=MAARIV SUNSET PRAYER EBR. 3.SEE م ع خ ر ب ARB.
ב ר ע ם EBR.NOTES: LOOK HOW ARB =EBR.DEFORMED م = FINAL MEM HAND WRITING. p ..YES P EUROPA. TRD.04.12.12.15.30
הגרמני...והכל גנוב ושבוש של העברית הקדומה....נורא!!! אף אחד לא שם לב!!!
7.צריך לכתוב את המילים באותיות קדום ואז רואים בברור כיצד המילים העבריות הועתקו שובשו מעברית...אבל כתב זה לא עובר באינטרנט.בעיה!!!
8. מקרה מוזר עילאה ית,ית עילהא, את האל,האל את-ה באותיות לטיניות .IT ALEA. IET ILAAA או EL ATA EAL AT נותנים.. ELITA...במילים פשוטות "העליטה של אנשים " אלה שמשוים את עצמם ל"אלים"...אבל שכחו שבני ישראל הם בני האל מסיני..שברא אותם..בצלמו...וגם נתן להם את כל תורתו...ללא שום הפליה.איזה דת עתיקה היתה כה עממית...דמוקרטית במדיטרנה....עם אנשיה,העם הפשוט,כל העם??!!
9.ציון סופי:קשה להציג את הנושא ללא הטקסטים בלועזית...קשה לתרגם כל המילים...באמת סליחה.
10.שיהיה לכם חנוכה וכל החגים שיבואו רק בשמחה.טוני אלקנה דאכרה ברץ בוכרשט 05.12.12.ד.שעה.17.00

Elite (n.) 1823, from Fr. Elite "Selection, Choice," from O.Fr. Eslite (12c.), fem. pp. of Elire, Elisre "pick out, choose," from L. Eligere "choose" (see election). Borrowed in M.E. as "Chosen Person" (late 14c.), especially a bishop-elect; died out mid-15c.; re-introduced by Byron's "Don Juan." As a typeface, first recorded 1920.
Elitist (n.) 1950; see elite + -ist. The original examples were Freud, Nietzsche, and Carlyle.
Elitism (n.) 1951; see elite + -ism.
creme de la creme "Elite, finest flower of society," 1848, from Fr. Crème de la crème, lit. "The Cream of the Cream" (see cream).ELETTO DIZ.ETM.ITL.COPY.TONY. MRD.14.11.12.23.00.BCR.UNI. COREL.FMGL. elemento elemosina, limosina elenco eletto elettore elettricita elettrico
ETIMOLO.ITL: ELETTO==LAT.ELECTUS P.P. DI ELIGERE SCEGLIERE (V.ELEGGERE).—P.P. DI ELEGGERE. DERIV. ELETTA == SCELTA, LA PARTE MIGLIORE ; ELETTIVO; ELETTORE ; ELEZIONE.
ELEGGERE. DIZ.ETM.ITL.COPY.TONY. COREL.FMGL elefante elefantiasi elegante eleggere elegia
eleisonne elemento ETIMOLO.ITL: ELEGGERE PROV. ELEGER, ELEGIR, ESLIRE, ESLIR; FR. ELIRE ;ANT.SP.ESLEER,ESLEIR ,MOD.ELEGIR;PORT.ELEGIR:DAL LAT. ELIGERE (P.P. ELECTUS ) COMP. DELLA PARTIC. E CHE INDICA SEPARAZIONE E LEGERE COGLIERE (V. LEGGERE. E CFR. COGLIERE, ECCLECTICO ).---- SCEGLIERE DI PROPRIA VOLONTA FRA PIU COSE QUELLA CHE SI GIUDICA MIGLIORE O CHE PIACE DI PIU (E DICESI SPECIALEMENTE DELLE PERSONE ). IN SENSO PARTICOLARE SI USA PER NOMINARE AD UN UFFICIO, SCEGLIERE A UNA DIGNITA. DERIV. ELEGGIBILE (==LAT.ELIGIBILEM ), ONDE ELEGGIBILITA; ELETTIO ; ELEZIONE ; ELETTORE-TRICE.CFR. ELEGANTE.
NOTAS GENERALES.NOTES GENERALES.GENERAL NOTES.ETC:
1.ELITE=SELECTION. SELECTIE .SELEZIONE. SELECCION. SELECÇÃO .PORT. SELECŢIE. ROMN… .FROM. COREL. ELIGERE FROM…ELISRE…ESLITE…ELITE.SORRY UNA PAROLA…ESTE UN PRODOTTO … DI UNA FABRICA??!! ELIGERE….FINALE…ELITA??!!....ELEGANTE…!!! ETC.ETC.
2. ELIGERE = ELEGGEREALEGERE ROMN.(CHOIX.CHOICE.SCELTA. ELEZIONE. ) COREL.EBRC. ANAGRAMA AGRALA .EGRLE.ESCRT. הגרלה.ELEZIONI ALA…LOTTERIA…FORTUNA…GORAL.GVRL גורל SORTEGGIO.
3.ELITE.ELITA.ELECTION.ELECŢIE (ROMN ) =…+S =SELECTIE = SELEZIONE…COREL.EBR.SILAQTI. SLKQTI.
סלקתי . ALONTANARE.ELOIGNER.TO REMOVE….INDESIRABELE PEOPLE. GENS INDESIRABLES. GENTE INDESIDERABILE….NON INDO.EUROP…ARIANE. (V.ARTIC) .
4.LEGERE = CHOISIR =ELIRE ETC.COISIR…QUEILLIR LA RECOLTE..LES GRAINES…FRUITS (SORRY NON SO IN ITALIANO!!) …COREL.EBR LEAGOR .לאגור STRINGERE .STRANGERE ROMN.RACCOGLIERE…RAMASSER…ANIMASSARE…LA RECOLTA. RACCOGLIERE…ANAGRAMA…LAAGOR EBRAICO…EXACTAMENTE…MAS IN UNA ALTRA FORMA …DESIGN DI LETTERAS.
5.ESCOLHER.PORT.N.21 ELEGGERE .ESCOLHA =CHOIX.CHOICE.SCELTA.ITL. SELECŢIE.ALEGERE ROMN.
NOTA: SCELTA =SELECTIA ANAGRAMA COREL.EBR.SAQALT-A FEMIN.MASC. SQLT.ESCRT. שקלת. TQL (T ) תקל ARAMIT. TAQAL (T) …TU A PESE.TO SCALE ENGL. V.CONC.ETYM.DCT. PESARE.GIUDICARE V.PENSER.PENSARE .ETC. ANCHE GIUDIC…COREL.EBR. (TODEQ צודק .AI RAGIONE. GIUSTO. JUSTE. JUSTICE. ETC.
6.ELITA= Creme de la Creme "Elite, finest flower of society” ETC.ETC. V.EBRAICO.FAMIGLIA.

II. ELITA ARAMIT.EBRAICA.ARABA …PIU TARDE.AL. ALIVN EL ELION אל עליון.אל עלאה. בראש.14:20:22
2.DCT.ARAM.TORA.TALMUD BABEL.COMENT….CCA 2700 ANNI. 334.ILITA. עILITA. ELIONA EBR.עיליתא
עליונה =SUPERIORE.ALTO.NOTAS:ALTO.INALT.ROMN. COREL.EBR. ALITI עליתי. JE SUIS MONTE,JE SUIS HAUT….SONO …ALTO.
3.ILITA ARAM. =ALIA EBR.עליה =SALITA ITL…SEALTA EBR.שעלתה.= QUI EST MONTE,EST HAUT…ALTO. 4.ILITEIA ARAM SA MONTEE.ILITAI MA MONTEE עיליתאי,עיליתיה= COPIA EXACTA…POR ELITA EUROPEEA…O…ESEMPIO. NOTA:EL ELION…ILITA…ELAA ILITA אלהא עיליתא DIO EBRAICO …ALTO SUPREMO ADON OLAM אדון עולם…DON DEL MONDO (ADON=DON=DOMN ROMN.DOMINUS CNNAN.ARB.PIU TARDE.).NOTES:IL FAUT RECONSIDERER LA NOTION ELITE…EUROPA…DU LATIN..SI LES EBREUX ONT COPIE LE LATIN…ALORS ILS SONT…”GENTE DE UNA ALTA…QUALITA…EGUALE ALL…LATINI!!! MINIMUM!!!
III.PROBLEMATICA ARABA: ʕala : be high ARB.259.’ALY حلي .... ل ي ح LIKE EBR ALE עלהGO HIGH,CLIMB.MONTER. SALIRE.AUMENTARE. ALL.COREL.EBR. ل ي ح [Sem ʕ-l-y, Mal ghal (upon), Akk eli, Heb ʕal (TONY)על , Syr ʕal, עלARAM.EBR(TONY). ŽNA il, Amh lay (up), Uga ʕl, Phoen ʕl] OL (TONY) ANC.CNAAN.EBR.LETR. TONY. INTERNET.REDESIGN. IO HO 130 VERSIONE DI ALFABETICO ANTICI. I HAVE.J’AI AM.HABE...ETC. PERQUE:TU HAI=AI ROMN.AI FR. TUTTO COREL.EBR.SORRY!!!.NOTES:AL על EBR. (ON.OVER. UBER GERM.SUBRA.SPN.SUPRA.SUPER.ROMN...) AND FAMILY INCLUDING ILITA AS DIVINITY ARE IN NEAR TO 7000 PLACES IN THE TORA...TAURA ARB.THE EBREW BOOK.LAW.EBREW THEORY OF GENERAL LIFE.
ʕala : Provide a family [?] ARB.ETYM.DCT.A.RAJKI’S. INTERNET.COPY.TONY. COREL.LAT.ALO.-RE TO RISE, FEED.GET. MAKE HIGHER. COREL.EBR .ALA TO GROW, RISE. GO HIGH. ETC.
ʕala : On [ʕala] Ind ala, Per ʕala borrowed from Ar. COREL.EBR AL A IDEM. עלה
ʕalafa : Feed [Mal ghalef] CORL ENGL. TO FULL UP ARB.ETYM.DCT.COPY TONY TRD.13.11.12.23.00.BCR.UNI. COREL.ARB.ISRAEL ANAGRAMA HAFLA BIG EAT. COREL IDIS.HAP (EN) TO CATCH...TO CATCH MANY FOOD TO EAT A LOT.NOTES:ALAF EBR. ALP.אלף ACT TO TEACH.TRAIN...COWS...BY GIVING...FOOD FOR GOOD BEHAVIOUR. FINISH.FRD.30.11.12.1.30.BCR.UNI.15 DAYS WORK.
P.S:YOU WANT A GOOD ELITA...YOU MUST TEACH THEM IN A REAL DEMOCRACY FOR ALL EQUAL...AND TO GIVE THEM GOOD CONDITIONS AND LIBERTIES LIKE USA.FRANCE.ENGLAND.GERMANY.ITALY ISRAEL.ETC.NAPOLEON WAS SAYING “THE ARMY MARCHE ON THE STOMACH”.IL A OUBLIE “LA DEMOCRATIE EBRAIQUE “.TONY. HAPPY END OF 2012. 01.12.12.GOOD LUCK 2013.
2.ALLA حلى ح ل ىARB.194. עלה EBR.( GO HIGH.UP ) ELEVATE (TO) ELEVER. FR. ELEVA. ÎNÂLŢA ROMN. ELEVARE.ETC.NOTES:ALSO IN ARB.YOU SEE COREL.TO LATIN. ALO.ALTO.ALTUS.ETC.
IV.PROBLEMATICA LATINA: 1. ELEGGERE ITL. ELIGERE.LAT. COREL.LEGO-ERE NAD.368 ALEGE ROMN .SELECT. CHOOSE. CHOISIR. COLECT.QUEILLIR.CULEGE ROMN.ETC. 2.DIALEGO. διαλεγω COREL.ALEG O ROMN. SCELGO. ELEGGO .ITL. I CHOOSE.JE CHOISIS.
3.SULLEGO.GRC. ςυλλεγω S=C=ς=Ç COREL.ROMN. CULEGE QUEILLIR FRNC. NOTES:ON VOIT COMMENT LES MOTS SE CONFONDENT,ANAGRAMENT.!!!. YOU SEE EASY HOW WORDS ARE CONFUSE.CONFUSION.DEFORMED.
4. LEGO-ARE LAT.NAD.367.LEGUER.LEGATE.DELEGATE.LET BY LAW.TESTAMENT. LEGACY. CORL.LEX.LEGIS LAT.LAW.LEGE ROMN.SP.LEHE READ.LUAH EBR.LVH.לוח .TABLE OF EBREW LAW OF ADONAI.SEE DO,DOMN.LORD.
V. PROBLEMATICA EBRAICA “LEGO” ANAGRAMA : 1.LEGO= OGLE עולה. CNAANIT. EBR SMALL.DIFFERENCE. ARAMIT.ETC. OLE RISE.COMING UP IN LOTTO.BY FAITH.GORAL. ALA PAST.SAME LETTERS WITHOUT VOWELS POINTS. על הMODERN EBREW. NOTES:ANCINT EBREW SHOW YOU OLE SPN.ALO LAT.COREL.ALTO ITL.INALT ROMN.ALTITUDE ETC. ON VOIT LA COREL.AVEC L’ESP.ITL.ROMN.ANGL.ETC....DANS LES LETTRES ANCIENS CNAAN EBR.ETC.
VI.PROBLEMATIC FARNCESE: 1.LARS.ETM.258.1080.ELIRE.ELIGERE.LAT.POP.٭ INVENTED.INEXISTENT. ELITE. ESLITE XII. 2.LITTRE.ETM.1327-8. “D’ELU,DE COISI,DISTINGUE......ELITE DE LA NOBLESSE...” 3.ETYM:ELITE...FLEUR.ESLITE...VOLONTE (VOSTRE ESLITE...)...L= r ל ר EBR.ل ر ARB. ARAM.CNAAN.ANC.EBR. L.R.r. ELIT ANC.PART.PAS. ELIRE.CHOOSE.ALEGE=RE.ELEGGERE.ETC.
3.ELIRE.FRNC.ELELE.WALLON.BELGIA.TRIER.CHOISIR.ELEGIR. ELIGIL.ELEGER .ESLIRE.ESLIR. PROVENCE.ESLEER. ESLEIR ANC.SPN. ELEGIR.MODRN.SPN. ELEGGERE.ITLN. ELIGERE LATIN E LEGERE=PRENDRE, CUEILLIR. NOTES: TOUTES LES FORMES D’EN HAUT...LIES A L’EBREU. 1.CUEILLIR LES GRAINES ,LES FRUITS...ET ENSUITE LES RAMASSER,LE DEPOSANT POUR LA PROCHAINE RECOLTE.LAAGOR,LEEGOR.V.GRAINE.FRN.GARANE ROMN.COREL.EBR.GARIN. KERN.CORN.ETC. ALL COREL.TO EBR. LAAGOR לאגור TO PICK UP THE CORN,CEREALS.ETC.AND STORE THEM. V.AGRO.OGOR romn.field.CHAMPS.ETC.
4.CHOISIR,CUEILLIR LES HERBES LITR.214, CUEILLETTE COREL.EBR QLT QELET.QLITAקלט,קליטה. TO ABSORBE.RECEIVE.TAKE IN .STORE .
VII. IN ROMANIA ELITA...IS NOT IMPORTANT TO BE STUDIED...BECAUSE THE CHRISTIAN ACADEMICS...ARE SO SURE THAT ALL OF THEM ARE AUTOMATICLY “CREME DE LA CREME “ ONLY BY BEEING.... CHRISTIANS AND “INDO EUROPE.”...SO CALED. BY THEM SELF...BUT COPY...FROM EBREW ( BOOK OF ESTERA TORA)...EVEN WRITEN. IN HOLLY BOOKS BY EBREW... AND REFUSED BY ROMANIAN SCHOLARS.DE AIA...BECAUSE !!! COSI .COMME CA SO.!!! CAHA ככה.STRD.01.12.12. END 2012. 20.20.H. AN HAPPY GOOD YEAR.ŞANA TOVA.EBR.ARB. TONY.
ELITA ROMANA.SMB.01.12.12.20.20. SUBIECT NEIMPORTANT PT.DICT.ETIM.ROMN. ELITELE ROMANESTI CONSIDERA CA ELE SUNT ELITE…APRIORI…FIIND CRESTINE… INDOEUROPEENE.2.ACESTE PERSOANE AU UITAT 2 LUCRURI:1.CRESTINISMUL ESTE COPIAT DIN EBRAICA SI TOTAL DEFORMAT CA TEORIE DEMOCRATA DATA INTREGULUI POPOR.2. INDO EUROPA TEORIE INVENTATA DE UN ENGLEZ IN SEC XVIII JONSHON…ADOPTATA ULTERIOR CONTRA EBRAICII…CRESTINISMULUI..NOTIUNEA ESTE COPIATA DIN CARTEA ESTERA REGINA IUDAICA EBRAICA A PERSIEI ANTICE.IMPERIU CE A DOMINAT LUMEA ANTICA DIN INDIA PANA-N AFRICA.”MIODU AD CUŞ “ מהודו עד כוש ODU SAU INDIA.הינדיא…UNDE SE VORBEAU PESTE 127 DE LIMBI….SI EU INTELEG MULTE CUVINTE…PESTE VEACURI.
VIII.ELITES DU NORD “ARIANNE”: 1.ELITE OLND.DUT.113.SELECT 15.VOORAL COREL.GORAL גורל SORT. SOARTA ROMN. DESTINY.2.ELIT SWD.77 VALJA COOSH.CHOISIR.ELEGGERE.ALEGERE.ROMN. UTVALD ALES.ROMN.CHOOSEN ELU.NOTES;SWD COREL.EBR.ARB.ARAM. VE ALA ועלה ...AND WAS RISE.CHOOSEN.ELU PARMI.SORTI AU TRIS.A FOST ALES LA “SORTI”.3.ELITE NRW.377.A VELGE 299.COREL.ROMN ANAGRAMA VEI ALEGE.YOU WILL CHOSE.TU VA CHOISIR.ELIRE.COREL.EBR G=ע( AIN (OEIL.EYE.AUGE.OCHI)=γ GAMA.AIN EBR.HAND WRITE. O ARCHAIC EBR....AN OCHI.EYE. STRANGE?!?! VELGE NORWAY COREL GERMAN IDISH...WELCHE.VELHE.WHICH ENG.QUESTION OF ASQING TO CHOOS.SEE DILEMA COREL.ARAM.EBR.ARB.4.ELITE GERMN. 86.WAHKEN ALEGE.ELEGGERE.CHOOS. GEWAHLT CHOOSEN.ELU.ALES ROMN.ETC COREL.EBR.VAIALE BAGORAL ויעלה בגורל HE WAS CHOOSEN BY ODD.CHANCE.DRAWINGS OF LOTS.SORRY MY ENGLISH!!! IX. SLAVIAN LANG.: 1.VÂBIRATI. ВЫЂИРАТ CHOOSE.ELIRE.ALEGE. . ВЫЂOР VÂBOR CHOICE. COREL .EBR .b=p POR.PUR PVR WRT.פור CHOICE.FAITH.DIE.DICE.LOTO.LOTS.ETC.FEAST OF PURIM. WHEN ADONAI DECIDE TO SAVE ISRAEL IN ANCIENT PERSIA FROM HAMAN’S EXTERMINATION...AND OF COURSE ESTER’S PLOT AND HER BEAUTY. WHO CHARMED AHASVEROS-XERXES. 2.ZNATI ЗНАТЬ 81.COREL.TO KNOW .A CHOICE COREL.ALWAYS TO KNOWLEDGE.SKILL. 3.OTBOP ОТВОР 325 SELECTION. COREL.EBR. BRERA.BRERAT.CHOICE.SELECTION.בררה,ת .ELITE INEXIST.RUS. 4.ELITA POLS.128. WYBIRAC CHOOSE 66. COREL.EBR.VEBARA,VEBIRER. וברה,ברר HE CHOOSED TAKE ALTERNATIVE. BRE.BHR EBR. ברה,בחר COREL.RADICAL RS.BOR..LIBROT.LIVROT.READ.לברות TO CHOOSE. IN:SOS.CONCORD.203.”BERU LAHEM IS…VEIRED ELAI” CHOOSE A MAN...TO GO DOWN TO MEוירד אלי.ברו לכם איש I SH.17:8. NOTES:THE ACT OF CHOOSING IN EBREW TORA IS A DIVINE ACT.TO CHOOSE ISRAEL,THE BEST MEN,PEOPLES.LAND. GENERAL NOTES: THE ACT OF CHOOSING IN EBREW TORA THE WORDS RADICALS; BR.BRR.BHR.TBRR.NBR. BAR (A) BARER. BAHAR.TEVARER.TEBARER.NAVAR,ETC
בר-ה,ברר,בחר,נבר,תברר.IN SOS.CONC.209.189 PLACES.....SO YOU CAN CHOOSE DEMOCRATICALY AS YOU WISH. NOTES FOR THE RADICAL EBR.BRR:IN DELIBERER.DELIBERATE IN A CASE...TO MAKE CLEAR ALL THE FACT EBR.LBRR.LEVARER. LIBERER. DE=D ARAM.EBR.ARB.ITL.SPN.PORT.THE = OF. BELONG.TO.
4.UCRN.VIBIRATI ВИЂРАТИ .VIBRATI VART. CHOOS COREL.EBR. בירתי,ביררתי I CHOOSED. .5.VIBORI MACED.243.ELECTIONS . 6.IZBOR BLG.15.ИЗЂОР .CHOICE. IDEM.COREL.BORE.BOHER.BORER EBR. בורה,בוחר,בורר.IZBRAN ИЗЂРАН ELECTED PERSON.ANAGRAMA NBHR NIVHAR נבחר EBR. H=N .ELIT BULGR. ЕЛИТ. X.SOME STRANGE FACTS:1.HOW IS POSSIBLE THAT SOME ELITE SENSES ARE IN NORTHERN COUNTRIES AND SLAVIAN AREA SO CLOSE TO ...EBREW...ONLY IN SMALL DIFFERENCES SOME LETTERS,OTHER DESIGN,ORDER.??!! 2. TO HAVE A CHANCE,A CHOICE A EBREW ,ALTERNATIVE...IS IN SO DIFFERENT OTHER LANGUAGES ALMOST THE SAME WRITING.!!!?? 3.ELU FRNC.ELECTED.=ELI.ELY אלי MY GOD EBR,...EBREW GOD EL WHO CHOOSE ALL THE TINE GOOD ALTERNATIVES,MAKE GOOD CHOICES FOR HIS CHILDRENS OF ISRAEL?? ISRAEL WAS CHOOSEN 5-6 00 YEARS AGO NOT AGAINST EUROPE OF THE CHRISTIANITY!!! IT WAS AN INTERNAL PROBLEMA OF ANCIENT ARM.CNAAN.EBREW MAN!!! 3.ELITE = ANAGRAMA ELI TE TI,TE ELI אלי את-ה=TU,DU,TI,YOU ELI (MY EL.LORD!!!) . A VERY STRANGE COINCIDENCE.C’EST UNE DROLE DE COINCIDENCE.O COINCIDENTA BIZARA!!! 4. ALES ROMN.SELECTED.ELECTED. ANAGRAMA SEALA שעלה WHO CAME UP,RISED,EST MONTE,S-A INALTAT, SALITO.ALTO.ALZATO.ALZARE.TO RAISE.LIFT. NOTES;ALES ROMN.ANAGRAMA S ALE EBR.שעלה WHO RAISE,WAS LIFTED,CAME,WENT UP.QUI EST MONTE. CARE S-A URCAT ...ÎNÂLŢAT. ROMN.5.TO MY HUMBLE OPINION CHRISTIAN EUROPA WAS SO DESPERATE TO CONSTRUCT AN OTHER TORA,CHRISTIAN THEORY THA THEY INVENTED WORDS FROM EBREW BY SIMPLY DEFORMATION BUT GARDING,SAVING THE EBREW SENSE,MEANING...THE HIGH ELECTED.SELECTED PEOPLES BY THE DIVINE SPIRIT...BUT THE CHRISTIAN NEW TORA...THEORY FROM THE NEW LAND OF JERUSALEM....IN HOLLY LAND ...PALESTINA OF A NEW GOD...JESUS THE SAVIOUR BORN IN BEIT LEHEM (HOUSE OF BREAD )...BUT WITH GREEC HISTORY AND SIGNIFICATION.SORRY...IT IS “REALEMENTE...STRANO.BIZARRO ETC” STRANGE IS VERY ...ELEGANT TO SAY .!!! SO WE HAVE ELAA ILAA אלהא עילאה ARAMIT.EL ELION EBR.HIGHUP EL. A SUPERIOR GOD ( SEE GAD-A GOD OF LUCK CNAAN.)...AND EUROPA CRISTIANA...WANT TO BE THE “UBER MENTSCHEN ‘ ELITE MAN....SO ALL IS A VERY NICE STORY...HARD NOT TO BELIEVE.. HARD TO DEMOLISH...ESPECIALY...BY SOME ONE WHO EVEN DOES NOT WRIT GOOD ENGLISH!!!BUT I DON’T WANT TO DEMOLISH “ISTORIA CRISTIANA EUROPEA”...I JUST ASK...TO SAY THAT CHRISTIANITY...WAS COPY-PAST FROM EBREW...TO ASK NICE “EXCUSE ME” AND TO STOP THE STUPID CRUSADE AGAINST ME...BECAUSE I DON’T GO TO THE CHURCH...AND IS SO HARD TO SWALLOW THAT I KILLED JESUS CHRIST 2000 YEARS AGO !!!. P.S:I FORGOT...I AM A OLD MAN: LEARN EBREW BECAUSE THAT WAS THE LANGUAGE OF JESUS ...HE WAS A RABI...MORE TEACHER.HE DID NOT SPOKED ENGLISH FROM YALE,HARVARD OR OXFORD....SURE NOT ROMANIAN FROM BUCHAREST.THE ROMANIAN ACADEMICS...EVEN ROMANIAN DON’T SPEAK...SO LOGICALY AND CORECTLY...THEY KNOW ONLY GRAMATICA...WHERE TO PUT EXACTLY THE POINTS!!!.A LANGUAGE AND TO BE A CHOOSEN MAN...IS MORE...MUCH MORE.
4.P.S.: SEE A STRANGE COINCIDENCE IN :IT ALEA.IET ILAAA ית אלהא ARAMIT THE EL,THE GOD EL,ELOA EBR.ALLA ARB.EL ROMN.HE THE LORD.ETC. b. עילאה ית THE ILAA,THE SUPERIOR, GOD,THE CHEF....THE LITE GOD.!!! NOTE:YOU REALY CAN THINK THAT “ELITE “INEXISTENT IN LATIN OR GREEC...BUT IN SO MANY PLACES IN THE ARAM.EBREW AND LATER ARAB BOOK...IS ...AN EUROPEAN INVENTION...ONLY??!! IET ELAA=ELITA,IET ILAA =ELITA...A SUPERIOR THING...DIVIN !!!
I WISH YOU A HAPPY END OF 2012...A HAPPY NEW YEAR 2013.TONY DACCRE BARAT BUCR.UNI.01.12.12. 21.21.HR.
מידע

התווסף על ידי גבריאל באגר
בתאריך 06/04/2010

מידע הערך "עָלָה" בויקימילון