צַעַד = קָּדָם

קטגוריה: שונות | מילה דומה - בשפה הערבית

חלק דיבר: שע | ניב: נָארָ'אדָא

הטיות, מינים וזמנים -

מין: זכר
המילה מיודעת: קָּדָמָכֶּה
סמיכות: קָּדָמְתְּ
רבים/ות: קָּדָמֶה

יחיד / שלי: קָּדָמִי
יחיד / שלנו: קָּדָמָן
יחיד / שלך: קָּדָמוֹךְ
יחיד / שלכם: קָּדָמְכוּן
יחיד / שלך(נ): קָּדָמָךְ
יחיד / שלכן: כמו יחיד /שלכם
יחיד / שלו: קָּדָמֶוְּ
יחיד / שלהם: קָּדָמוּ
יחיד / שלה: קָּדָמָוְּ
יחיד / שלהן: כֵּלֶתוּן
רבים / שלי: קָּדָמֶיִי
רבים / שלנו: קָּדָמֶיָן
רבים / שלך: קָּדָמֶיוֹךְ
רבים / שלכם: קָּדָמֶיְכוּן
רבים / שלך(נ): קָּדָמֶיָךְ
רבים / שלכן: כמו רבים / שלכם
רבים / שלו: קָּדָמֶיֶוְּ
רבים / שלהם: קָּדָמֶיוּ
רבים / שלה: קָּדָמֶיָוְּ
רבים / שלהן: כמו רבים / שלהם


הערות, תוספות ודוגמאות (למילה זו בלבד!)

   +  לחצו להוסיף הערתכם

ההודעות, מהחדשה לישנה:

מידע

התווסף על ידי גבריאל באגר
בתאריך 23/04/2010

מידע הערך "צַעַד" בויקימילון