עֵדוּת = שָּׁאהֶּדּוּלָּא

קטגוריה: שונות | מילה דומה - בשפה ה,תורכית / ערבית

חלק דיבר: שע | ניב: אורמיה / נאר'אדא

הטיות, מינים וזמנים -

מין: זכר
רבים/ות: שָּׁאהֶּדּוּלָּוֶּה

יחיד / שלי: שָּׁאהֶּדּוּלִּי
יחיד / שלנו: שָּׁאהֶּדּוּלָּן
יחיד / שלך: שָּׁאהֶּדּוּלּוֹךְ
יחיד / שלכם: שָּׁאהֶּדּוּלָּכוּן
יחיד / שלך(נ): שָּׁאהֶּדּוּלָּךְ
יחיד / שלכן: כמו יחיד /שלכם
יחיד / שלו: שָּׁאהֶּדּוּלֶּוְּ
יחיד / שלהם: שָּׁאהֶּדּוּלּוּ
יחיד / שלה: שָּׁאהֶּדּוּלָּוְ
יחיד / שלהן: כמו יחיד/שלהם
רבים / שלי: שָּׁאהֶּדּוּלָּאוִּי
רבים / שלנו: שָּׁאהֶּדּוּלּאוָּן
רבים / שלך: שָּׁאהֶּדּוּלָּאווֹךְ
רבים / שלכם: שָּׁאהֶּדּוּלָּאוְּכוּן
רבים / שלך(נ): שָּׁאהֶּדּוּלָּאוָּךְ
רבים / שלכן: כמו רבים / שלכם
רבים / שלו: שָּׁאהֶּדּוּלָּאוֶּוְּ
רבים / שלהם: שָּׁאהֶּדּוּלָּאוּוּ
רבים / שלה: שָּׁאהֶּדּוּלָּאוּוְּ
רבים / שלהן: כמו רבים / שלהם


הערות, תוספות ודוגמאות (למילה זו בלבד!)

   +  לחצו להוסיף הערתכם

ההודעות, מהחדשה לישנה:

מידע

התווסף על ידי גבריאל באגר
בתאריך 06/04/2010

מידע הערך "עֵדוּת" בויקימילון