עֵד = שָּׁאהֶּדְּ

קטגוריה: שונות | מילה דומה - בשפה ה,תורכית / ערבית

חלק דיבר: שע | ניב: אורמיה / נאר'אדא

הטיות, מינים וזמנים -

מין: זכר
המילה מיודעת: שָּׁאהֶּדָּכֶּה
סמיכות: שָּׁהֶּ-דְּתְ
רבים/ות: שָּׁאהֶּדֶּה

יחיד / שלי: שָּׁאהֶּדִּי
יחיד / שלנו: שָּׁאהֶּדָּן
יחיד / שלך: שָּׁאהֶּדּוֹךְ
יחיד / שלכם: שָּׁאהֶּדְּכוּן
יחיד / שלך(נ): שָּׁאהֶּדָּךְ
יחיד / שלכן: כמו יחיד /שלכם
יחיד / שלו: שָּׁאהֶּדֶּוְּ
יחיד / שלהם: שָּׁאהֶּדּוּ
יחיד / שלה: שָּׁאהֶּדָּוְּ
יחיד / שלהן: שָּׁאהֶּדּוּ
רבים / שלי: שָּׁאהֶּדֶּיִי
רבים / שלנו: שָּׁאהֶּדֶּיָּן
רבים / שלך: שָּׁאהֶּדֶּיוֹךְ
רבים / שלכם: שָּׁאהֶּדֶּיכוּן
רבים / שלך(נ): שָּׁאהֶּדֶּיָּךְ
רבים / שלכן: כמו רבים / שלכם
רבים / שלו: שָּׁאהֶּדֶּיֶּוְּ
רבים / שלהם: שָּׁאהֶּדֶּיּוּ
רבים / שלה: שָּׁאהֶּדֶּיָּוְ
רבים / שלהן: כמו רבים / שלהם


הערות, תוספות ודוגמאות (למילה זו בלבד!)

   +  לחצו להוסיף הערתכם

ההודעות, מהחדשה לישנה:

מידע

התווסף על ידי גבריאל באגר
בתאריך 06/04/2010

מידע הערך "עֵד" בויקימילון