שָׁד = כְדְיָּה

קטגוריה: איברי הגוף

חלק דיבר: שע | ניב: אורמיה

הטיות, מינים וזמנים -

רבים/ות: כְדְיֶּה

יחיד / שלי: כְדְיִי
יחיד / שלנו: כְדְיָן
יחיד / שלך(נ): כְדְיָך
יחיד / שלכן: כְדְיִכוּן
יחיד / שלה: כְדְיָו
יחיד / שלהן: כְדְיוּ
רבים / שלי: כְדְיָאוִי
רבים / שלנו: כְדְיָאוָן
רבים / שלך(נ): כְדְיָאוָאך
רבים / שלכן: כדְיָוְכוּן
רבים / שלה: כְדיָאוָו
רבים / שלהן: כְדְיָאווּ


הערות, תוספות ודוגמאות (למילה זו בלבד!)

   +  לחצו להוסיף הערתכם

ההודעות, מהחדשה לישנה:

* 24.08.2012  טוני אלקנה דאכרה-ברץ hanibal [dot] aqra [at] gmail [dot] com כתב/ה: .I.שָׁד. אֵבַר הַהֲנָקָה שֶׁל הָאִשָּׁה= כְדְיָא.06.09.11.דד=שד = חדייאה.ארמ. 02.05.2011 ירדנה.מלון לשן.דידן.אינטרנט.כרטיס השלמה טוני.בכרשט.אוני.ה.23.08.12.18.20.ציון כללי:ד.ש. עברי וארמ. ח.כ .לא נראים אירופים.למראית עין,בחטף.מדע לא עושים לא בחטף,לא בחפזון...אלא בעיון רב.2.ביחזק.כג:כא.שדי נעוריך =חטאי ינקותיך ארמ= החטאים של הנעורים עברית דד-י עברית לא מופיע בתלמוד...הם לא אהבו שדי נשים.!!!שדי עברית גם ארמית.תנ"ך בזל.דפ.194ברש.מט.כא.
II.מיד נראה דד-שד והמשפחה העברית קשורה לאירופה.

Tetta DIZ.ETM.ITL.GD.16.08.12.14.50.UNI.BCR. tetrarchia tetrastico tetro tetta tetto teurgia ti NOTAS:1.DIDA,DDEDDA SARD.=DIDA CAT =DIDI,DID CELTO GALLES COREL(TONY) DHA SSCR. SUCCHIARE.DHATRI NUTRICE. DOITI A.SLAV.POPPARE.SUCER,SUGE-RE RUMN.SUCK.ENGL.POPPATA AZIONE DE…COREL.EBR.SOEFETשואפת.AZ.DE ASPIRARE,SUCCHIARE AERO.2.LA FAMIGLIA DIDA COREL.ARAM.EBR.SOS.DCT.CONCORD.258.DADEIA.DDIE.ESCRT. דדיה …SUA DIDA .EZEK.PROV. DADEIA.DDIE ARAM.EBR.D=T TATEIA TTIE ANAGRAMA TITE RUMN. ŢîŢE. TETTA PLR.TEAT ENGL.TETTA ITL.DEDA=DADE(I) DDI דדי LE TETTE DI.DMN.19.08.12.16.20.BCR.UNI.TONY.ONOMAST.
ETIM. DIZ.ITL.COPY TONY.MRD.21.08.12.ORA 14.50.-15.35 .TETTA PROV. E SP. TETA{ONDE TETAR}; FR.TETE, TETTE {E TETON} ;INGL.TEAT ; DIAL.SARD. DIDA,DDEDDA ; CAT. DIDA BALIA VOCE COMUNE A TUTTI I DIALETTI NEO-LATINI NON CHE ALLE LINGUE CELTICHE E TEUTONICHE A NOI PROVENUTA DALLA GERMANIA,COME NE FORNISCE LA PROVA LA FORMA PARALLELA CON Z ANG.-SASS.TITE,TITTE {PLUR. TITTAS};INGL.TIT; b. TED.TITTE; A.A. TED. TÛTTA,MOD. T’ÛTTEEL {ACCANTO AL MED.ALT.TED. ZITZE } CHE CONFRONTANO COL CELTO GALLES. DIDI,DID,GAEL.TETH,BRET. TEZ.TEC’H, CORNOV.TEVEZ.{ IL GRECO HA TITTHOS E TITTHE,CHE VALE PURE NUTRICE, ED E CONNESSO ALLA RAD. TRA==SSCR.DHA—SUCCHIARE{SSCR. DHAYATIL},ONDE PURE GR. THE-STHAI MUNGERE,E SSCR. DHATRI NUTRICE,MADRE, DHARU PUPANTE,ZEND. DAENU FEMMINETTA,GOT. DADJAN== A.A. TED.TÂAN. ,A.SLAV.DOITI POPPARE,A.A. TED.TILLA==IRL.DEL MAMELLA (CFR.FIGLIO ).VOCE INFANTILE PER MAMMELLA. DERIV.TETTARE{LADIN.TEZZAR,CICCIAR}==POPPARE; TETTOLO==ZEZZOLO;PICCOLA MAMMELLA.CFR.CITTO;ZITA;ZIZZA.
CONCLUSIONES ETIMOLO.ITAL. TONY: TETTA =TETA{ONDE TETAR};.TETE, TETTE {E TETON} =.TEAT = DIDA,DDEDDA .= DIDI,DID= DOITI .COREL.SSCR. DHA—DHAYATIL. DHATRI =DHARU DAENU . DADJAN== TÂAN.. COREL. TITE,TITTE {PLUR. TITTAS}=TIT=. TED.TITTE;. TÛTTA= T’ÛTTEEL COREL. TITTHOS E TITTHE.COREL. DERIV. TETTARE=TEZZAR ,CICCIAR =TETTOLO=ZEZZOLO= CITTO;ZITA;ZIZZA.COREL.RUMN.
הסברים עברים לאטימולוגיה איטלקית: המאמר מראה ש DIDA,DDEDDA TETTA=שד,דד איטלקי דרך יוון ,TITTHE TITTHOS קשורים למעשה לכל אירופה. CAT. DIDAלשון כטלוני ספרד. GALLES. DIDI,DID,GAEL.TETH לשונות וולש . WELSH רואים D=T הכל קשור לגרמנית,אידיש,שפות לטיניות. TITE,TITTE PLR. TITTAS;INGL.TIT; b. TED.TITTE; A.A. TED. TÛTTA,.T’ÛTTEEL. MED.ALT.TED. ZITZEציון חשוב: לא מופיע ה"ציצי" היהודי ממזרח אירופה. ZIZI.TZITZI.ŢIŢI…ŢÂŢE ROMANIA.במלון שוש.קונקרד .ד=ז, כנ"ל רומנית .יש דברים...מוזרים בגלות אירופה!!!

ŢÎŢÂ (-TE)s.f-DER.793. COPY.TONY.MRT.21.08.12.16.40.FFF.CALD.42C.45-50 SOARE.1.Sîn,mamelâ -2.Uger-3.Celula de matca la stup -4.(Arg..adj)Perfect, excellent.-Var inv.tita.Mr. ţîţâ.megl.tota.istr. ţoţe.Creatie expresiva,poate anterioara rom.cf.lat.titia.titta(Diez,I ,415;Koerting9564;Densusianu .Hir..198,Rom, XXXIII,287;Puscariu1742; REW 8759 ), cf.it. tetta,fr.tette,prov,.sp.port.teta; poate cuvint legat de lat.titus “porumbel” (Isidoro, XII,7 62),cf.napol.teta “găină’Totusi ,lat.nu este unica explicatie posibila, deoarece cuvintul apartine limbajului infantile indoeurop; gr. τιτθος “ţîţâ”, τιτθή “doica”, alb.sisë ,cicë. it.cioccia ,zitta.sl.susǔ,cica,srb.cr.sisa.pol.cyc.grm. Zitze.etc.NOTE TONY:TZITZE, ŢIŢE.ŢIŢI IDIS..
Este vorba neindoielnic de o creatie expresiva proprie rom. care coincide desigur cu alte formatii similare. Punctul de plecare poate fi idea de remor (ţîţîi),cea de obiect ascutit (ţuţ),cea de supt (ţugu,ţaţa)…sau creatii spontane.NOTE:EXPLICATIA LUI CIORANESCU ESTE HILARA.TOTI BARBATII PE CARE II CUNOSC INVENTEAZA, AU DENUMIRI DE ALINT LA ŢÂŢELE FEMEILOR. NOTE GENERALE LA DER.DEX: :1.ŢÂŢÂ=PORUMBEL,GAINA PORUMBELUL ALB,CAPRIOARA CU OCHI UMEZI…INSPIRAT,COPIAT DIN CANTAREA CANTARILOR UNDE IUBITA ARE OCHI CA DOI PORUMBEI…ŢÂŢELE CA DOUA CAPRIOARE ZVELTE SI ZGLOBIII…CARE SALTA,SE BÂŢÂIE.TOATA LUMEA VREA SA LE MANGAIE IN LAMBADA,SALSA DANSURI AFRICANE OBIECTIVUL CELUI CARE FILMEAZA ESTE LIPIT DE “TATELE” DANSATOARELOR CARE SALTA IN RITMUL DANSULUI. … ZZTI.ZAZTI. ETIM.ITL.ENGL.T=D=Z FAC ŢÂŢÂIE COREL EBR MRT.ORA.17.20זזתי,זז MISCA,DEPLASA

הסברים עברים:כל מה שכתוב ברומנית...מוזר ומצחיק,ילדותי.כל הגברים שאני מכיר ממציאים דברי חיבה לשדי הנשים .שד.דד ,יונה,עוף קשור לשיר השירים...עיניך יונים,יונתי יפתי,שדיך כשני עופרים..איילות השדה..וכו.למלומדי אירופה לא היה קשה לעתיק מן התנך העברי...לאחר שהסבו שמו ל...BIBLIA (יש לי מאמר של 20 דפ.)
ZITZELN.TO SUCK.SUCER.CHATOOUILLER.FRN.KITZELN GERM.IDISH.2. ZITZELN ANAGRAMA N=M= LMTZTZ GENAU: LIMŢOŢ LMTVT.SCHRBT. למצוץ.MŢŢ מצץ.IL A SUCE,TETE.IN DER TORA.IN LA TORA ,SANTA SCRIPTURA EBRAICA ,מצץ שד...ציצי אידיש...מציצי=משד.פשוט! .מצצת עברית= מצי,מצית=ינקת קשר ארמ 264 מצת ארמ.אתה מצצת קשר מצית עברית.הוכיחו שמציצת ה שד ...גורמת...הנאה.כל אחד יודה בזה
SLAVIC,RUS.SERB. BREAST.TEAT:1.GRUDI.SRB.CRT.229.BREAST.SEIN.FR.SÂN.ROMN. ГРУД RS.165. ГЬРДẠ BLGR.206. ŢIŢKA, ŢIŢA цицкA, цицA.BOZKA.БОЗКА .ПАЗВА.PAZBA COREL.BOSSOM.BUSEN GERM.BIZEM IDISH.A LETTER DIFFERENCE.P=b B=M.SEE ALPHB. 2.PRSA SRB.CRT.229.PIERS POL.ENG.CHEST.BREAST.698(NOTE CONSONANTIC WRITING!!) P=b COREL.BREAST ENGL.3.NEDRA SRB.COREL. HUDN حصن ح ص ن 3.NUHD نءد ن ة د 2 AND 3 ANAGRAMA!!! SO STRANGE!!! חדייה = HADAIA CURDISTANIC BREAST. D=Z HAZIA EBR. חזיה BRA EBR. 3.DOJKE SRB.TETER FR.SUCK MILK.DOICA ROMN.NANNY.WOMAN WHO RISE A CHILD. GOUVERN -ANTE. FR. NANA(I) ARAM.291.MAMA.AM.EM.EBR. נאנא(י),אם
סכום:קשה להוכיח לאחר אלפי שנים שאירופה,משהו העתיק מילה מעם וכיום זה מופיע כמילה לאומית כשרה של ארץ מסוימת.2.לגבי השד האנגלי BREAST,BOSSOM זה יותר ארוך.טוני.ה.23.08.12.ש.20.00.

1.Breast (n.) COPY.TONY.SUN.12.08.12.15.20.UNI.BCR.COLD RAINING19.C ..BOOBS.BOSOM. Bubby, 17c from LATIN. Puppa, lit. "Little Girl," COREL. FrPoupe "Teat," Ger. dial. Bubbi.COREL.BABY. POUPEE. FR.
DOLL…PUPPET COREL.בובה .BUBA EBR.ISRAEL.NOW.

2.PAP. nipple of a woman's breast," c.1200, Swed. pappe), from PIE imitative root *Pap- "to swell" (cf. L. Papilla "Nipple," papula "a swelling, pimple;" Lith. Papas "Nipple").NOTES:PAPPE COREL.ROMN PIPÂI=TO TOUCH,PET.TRIPOTTER FR.
3.BREAST IN ARAB.89.1. BIZZ. PLR .BIZAZ .بز ب ز (CAPIT.LETTR) =BZ WRT. COREL. Ger. Busen "Bosom, Breast ,BIZEM, BIZĂM IDIŞ.NOTES: BZ+M=BZM…BIZAM 2.HUDN حصن ح ص ن 3.NUHD نءد ن ة د 2 AND 3
ANAGRAMA!!!SO STRANGE!!! חדייה = HADAIA CURDISTANIC BREAST. D=Z HAZIA EBR. חזיה BRA…BREAST –…UBER??!! TOO CRAZY…TROP FOU!!!
4.SUDR صدر ر د ص (CAPT.LTR.)…COREL.S+UDDER ENGL.
BREAST,TEAT,TIT CONCLUSIONS:1..O.E. breost "breast, bosom; mind, thought, disposition," from P.Gmc. *breustam "breast" (cf. O.S. briost, O.Fris. briast, O.N. brjost, Du. borst, Ger. brust, Gth. brusts, perhaps lit. "swelling" and from PIE root *bhreus- "to swell, sprout" (cf. M.Ir. bruasach "having a broad, strong chest," O.Ir. bruinne "breast") NOTES:THE SEXY BREAST IS FROM A THING…NOT A TEAT, MAMELA ETC.!!! Brusts – R= BUSTS=BUST –E ENGL.FRN.LARS.ETM.117.1546 BUST.BUSTUM LAT. FUNERAL MONUMENT, PILE.FROM BURO-ERE=BURN.BRENEN.GERM.(ARTICLE COREL.BOER.EBR.בוער. BURN.WHEN YOU SEE A NICE BREAST…YOU BURN…TOO!!!) SO BUSTUM,S COREL ARAM.EBR.BEISTA
באישתא =IN FIRE (V.CAUSTIC,HOLOCAUST) BEISTO EBR.באישתו IN HIS WIFE,WOMAN,AT. BUSTS COREL B EŢIŢI בציצי EBREW SLANG FROM IDISH IN HER TEATS.2. From PIE root *bhreus- "to swell, sprout" Briost = Bhreus COREL.EBR.BERESIT בראשית =GENESSIS,CREATION,BIRTH OF LIFE
ALL.COREL.EBR. BOSOM O.E. bosm "breast; womb; surface;," from W.Gmc. *bosm- (cf. O.Fris. bosm, O.S. bosom, M.Du. boesem, Du. boezem, O.H.G. buosam, Ger. Busen "bosom, breast"), perhaps from PIE root *bhou- "to grow, swell," or *bhaghus "arm" NOTES: A BREAST,BOSOM =ARM,HAND??!!YOU ARE OUT OF YOU MIND??? ANY ONE WANTS TO PUT HIS HAND,ARM ,EMBRASSE,TOUCH THE WOMAN’S BREAST…BUT FROM A HAND NO ONE MADE A BREAST,MAYBE A PICTURE .SEE COREL ARB.BZ. BIZEM, BIZĂM IDIŞ. BOOBS L. puppa, lit. "little girl," hence, in child-talk, "breast," or a natural formation in English (cf. Fr. poupe "teat," Ger. dial. Bubbi, etc.).NOTES:IF BOOBS= L. Puppa, lit. "little girl =Fr. poupe "teat," POUPEE FR.DOLL,BABY,SWEETY Ger. dial. Bubbi COREL.ARAM.EBR.ARB.BABA.BBE.WRT.SOS.DCT.53.BEVAT AAIN.EYE IRIS,VERY DEAR, PRECIOUS.בבה,בבת עין .BAVITA DEAIN aram.71.בביתא דעין.NOTES:BABITA,BAVITA ARAM=SMALL BALL OF THE EYE COREL ROMN.BOBIŢA. =GRAINE,SEED (COREL ARAM.EBR) DUG "animal nipple," or, female breast," 1520s, origin obscure, related to Swed. dagga, Dan. dægge "to suckle."
הקשר בין שאב,שאף,ינק,לגם,שתה BUST-UM.BUIST ETC . BOSOM.. Breast
מכל סוגי החזה הילד ...שותה את החלב,יונק אותו,שואב אותו עם הפה,השפתיים.שאיב ארמ.396.שואב.שאיף ארמ.מוציא,מריק.
קשר לשפות אירופה וערבית. شربة SARBA ARB185.. DRAUGHT A DRINK
שאב =שארבה בלי..."ר" ش رب ة כל האותיות בערבית שבוש של עברית...בכוונה.לפי מלוני אירופה 4-701LAR.ETYM
לשתות מרק,סוגי משקה,לשאוב,לשאוף,למצוץ...מערבית. לא לקחו בחשבון שיום אחד משהו אלול לדעת במה שפות מתקשרות.!!!
ABSORBER.LR.ETM.4.XII.ABSORBI ROMN.ABSORBE.ENGL.CIORBA .TSORBA =ARABIC SOUPE SORBET.701.
. ….EXACTLY ARAM.EBREW BEFORE ARABS. שאב,שקה,שקא ALL COREL.ARAB SARBA.SAQA

חדייה שד,דד אבר ההנקה של האש NOTES: SD. DD. TT ŢÂŢE ROMN.TETER FR. SUCK MOTHER’S MILK.HADEIA HAZIA EBR BRA .HAZE EBR.BREAST. IANAQ EBR.HE SUCKED MILK .
INQ .NOTES: ŢÂŢE ,TETÉ (SUCKED AT BREASTDADE,EXCT.DAD EBR DD ינק
COREL.YUNKER YOUNG GERMEN ARISTOCRATE,CADET OFICER,STUDENT.. NOTES
Pap "nipple.1200 Swed. pappe), from PIE imitative root *pap- "to swell" (cf. L. papilla "nipple," papula "a swelling, pimple;" Lith. papas "nipple").COREL PUPILA FR.LITTLE GIRL TO TAKE CARE. NOTA:SOME DAY THE LITTLE GIRL BECAME A LOVELY WOMAN…SEE “LES MISERABLES” THE FILM. Teat mid-13c., from O.Fr. tete "teat" (12c.), from P.Gmc. *titta (source of O.E. titt, see tit). Titty. Tout 1700, thieves' cant, E. tuten "to peep, peer," O.E. totian "to stick out, peep, peer," from P.Gmc. *tut- "project" (cf. Du. tuit "sprout, snout," M.Du. tute "nipple, pap," M.L.G. tute "horn, funnel," O.N. tota "teat, toe of a shoe"). NOTA:TO COREL.TEAT,BREAST WITH … Thieves…IS CHILDISH.TO TUCH THE TEATS OF A NICE WOMAN IS TO …STEAL.IN FRENCH WE HAVE”BAISERS VOLLEES” STOLEN KISSES….ARE SO SWEET.NOTA:ALL THE TEATTS COREL. ŢÎŢÂ, ȚẤȚĂ Sân, mamelă.= SEIN,MAMELLE .FR.BREAST .MAMELA. Lat. *Titia. DER.DEX.98.ROMANIAN PROBLEMA;TITA ,TITIA ANAGRAMA ITATA ARAM EBR.WOMAN איתתא.DEITATA SANS.OF A WOMAN.(ARTICLE) Udder O.E. "milk gland of a cow, goat, etc.," from P.Gmc. *udr- (cf. O.Fris., M.Du. uder, O.H.G. utar, Ger. Euter, and, with unexplained change of consonant, O.N. jugr), from PIE *udhr- (cf. Skt. udhar, Gk. outhar, L. uber "udder"). COREL g=b Uger DER. cuvinte apropiate: ager, auger, ger, juger, uger, ușer, uter, uxer
úger (-re), s.n. – Țîță. – Var. Mold. ulger, unger. Mr. udzire, istr. uger. Lat. ūbĕr (Pușcariu 1737; REW 9026), cf. romagn. uver, it. ubero, port. ubre. Schimbul consonantic ca în rubus › rug (după Pușcariu și Tiktin, prin analogie cu a suge). Legătura cu mag. ugyan (Cihac, II, 536) nu este probabilă
EVEN A CHILD KNOWS THAT UTER-US ,WOMB IS NOT A BREAST,TEAT.ETC.BUT … uver, it. ubero, port. ubre,. uber LATIN…=UBAR EBR.עובר = FOETUS IN AN UTERUS. ŢÎŢÂ, ȚẤȚĂ Titia= ITATA איתתא ARE COREL ARAM EBR DAD.DD דד WOMAN BREAST…SO STRANGE THAT THE EUROPEAN BREAST IS CORELATED TO EBREW BREAST IN MANY TERMS.סכום סופי:מאוד קשה...ממש נורא להוכיח שכל המילים האירופיות המתארות את איבר היופי הנשי...קשור גם לעברית.צריך לגלות המון סבלנות ואורך רוח מצד הקוראים בכל מקום.אם באירופה לחזה הנשי יש עשרות בטויים אזי מותר להכניס להשואות גם דד,שד עברי עם נוסחים ארמים מכורדיסטן היהודית.עד ללישן דידן לא ידעתי שהכורדים...מדברים...ארמית !!!
זה מסביר בקלות:1. Udder. *udr-. uderutar,. Euter, jugr *udhr-. udhar,. outhar, L. uber "udder"). COREL g=b Uger ager, auger, ger, juger, uger, ușer, Uter, uxer úger. ulger, udzire. uger unger.
Lat. ūbĕr uver, ubero, ubre(Uter ) עם רחם,שדיים גדולות עוברה=אשה הרה קשר לעברית עובר,עוברא ארמ.331

2.לגבי דד...זה די דומה לבמה שפות אירופיות.גם ילד רואה זאת.קל ללמוד ע"י כך שפות אירופה מול עברית,ארמית,ערבית .גם ב uDDer קיים דד עברי ...כל היתר...משחקי מילים..למה חזה האשה =חזה,הביט עברית,ארמית?! ה.23.08.12 ש.23.23.
מידע

התווסף על ידי גבריאל באגר
בתאריך 13/03/2010

מידע הערך "שָׁד" בויקימילון